Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.
   AKCEPTUJĘ
#CSW24 - Ładujemy Stronę...
Grafika WWW

Kandydat do Rady Miejskiej w Świeciu

Dlaczego Kandyduję

Jako debiutant w najbliższych wyborach samorządowychmam zamiar współodpowiedzialnie budować przyszłość miasta i gminy Świecie dla najmłodszych i przyszłych pokoleń.
Uznałem, że Nasze miasto i jego okolice mają szansę rozwijać się sprawniej, dynamiczniej i skuteczniej przy dodatkowym współudziale zewnętrznych środków oraz dzięki szerszemu wsparciu lokalnej przedsiębiorczości na wielu płaszczyznach gospodarki.
Dostrzegam przestrzeń na wprowadzenie potrzebnych i istotnych rozwiązań dla mieszkańców oraz otaczającego nas środowiska, zwłaszcza, że w ostatnim czasie nastąpiły pozytywne zmiany umożliwiające wykorzystanie wysokich zasobów finansowych z Unii Europejskiej.

 • Inwestycje w rozwój infrastruktury
 • Modernizacje, budowy i skuteczne remonty dróg oraz ścieżek rowerowych, przebudowy dróg gruntowych, osiedlowych oraz parkingów i chodników wraz ze wspomaganiem płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Niewątpliwie, jednym z bodźców dla rozwoju gospodarki w każdym regionie jest rozbudowa sieci dróg lokalnych. Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej to nie tylko impuls dla rozwoju danego obszaru, ale również szansa na wspomaganie płynności i poprawę poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uważam, że należy koniecznie podjąć niezbędne działania służące zapewnieniu większej trwałości przebudowywanych dróg oraz infrastruktury towarzyszącej, a także wzmocnieniu nadzoru nad przebiegiem procesów budowlanych w ramach realizowanych inwestycji (dotyczy sposobu odtwarzania nawierzchni do stanu pierwotnego po wykonanych pracach ziemnych na terenie gminy, np. nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, chodników z kostki betonowej, posadowienia fundamentów słupów oświetleniowych itp.).

 • Mieszkalnictwo potencjałem gminy
 • Mieszkalnictwo jest fundamentalnym problemem w kraju. Wraz z rosnącymi cenami nieruchomości oraz inflacją, szukającym mieszkania coraz trudniej o swoją własność. Choć programy rządowe wspomagają rodziny, dla których zakup mieszkań wolnorynkowych stanowi wyzwanie, to Rada Miejska w Świeciu powinna zadbać o alternatywne rozwiązanie kryzysu na poziomie lokalnym. Modernizacje budynków już istniejących, lecz niezamieszkałych, tzw. pustostanów, mogą być efektywną formą powiększania zasobów mieszkaniowych. Uważam zatem, że oprócz budowania nowych obiektów mieszkalnych, usprawnienie procesów nabywania i remontów mieszkań, a także ich przekazywania, powinny być priorytetami dla przyszłych radnych (mam na myśli, dla przykładu zakup i adaptację nieruchomości przy ul. H. Sienkiewicza 2 w Świeciu).

 • Życie w przyjaznym otoczeniu, zdrowie i opieka medyczna
 • Przyszła Rada Miejska w Świeciu może jeszcze lepiej zadbać o zdrowie swoich mieszkańców.
  Należy wspierać opiekę medyczną w zakresie nowoczesnych technologii pozwalających na sprawną rejestrację i ewentualne zmiany terminów wizyt u lekarzy oraz specjalistów. Aby zapewnić równy dostęp do świadczeń medycznych oraz ograniczyć czas oczekiwania na badanie i zmniejszyć liczbę nieodwołanych wizyt pacjentów (dot. MGP), konieczne jest wprowadzenie przejrzystego systemu kolejkowego.
  Powinniśmy zaadoptować dostępne tereny na parki aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z nowoczesną infrastrukturą i wygodnymi ławkami. Miejsca te powinny zostać umiejscowione w taki sposób, aby nie kolidowały z ciągami komunikacyjnymi i ruchem pieszych.

 • Klimat i lokalne środowisko
 • Nie ulega wątpliwości, że istotnym celem Rady Miejskiej w Świeciu jest konserwacja i opieka nad środowiskiem naturalnym. Gmina powinna promować energię odnawialną oraz minimalizować emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Zamierzam troszczyć się również o zasoby wody poprzez wymaganie regularnych badań stanu zbiorników wodnych i rzek oraz apelować o rozbudowany system retencyjny. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez szersze działania informacyjne i edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Oprócz tego, zminimalizowanie hałasu w mieście jest jednym z moich kluczowych postanowień, na przykład podejmę próbę wprowadzenia ograniczenia działalności uciążliwych bezdotykowych myjni samochodowych usytuowanych w terenie o dużej gęstości zaludnienia (zamkniętych osiedlach) w godzinach nocnych. Ważne przy tym, jest wykonywanie pielęgnacji oraz wprowadzanie zwiększonej liczby nasadzeń zieleni ochronnej i w razie konieczności ekranów akustycznych przeznaczonych typowo do przestrzeni miejskich.
  Włączanie społeczności lokalnej w sprawy gminy jest ważnym przedsięwzięciem. Życzyłbym w tym zakresie i Państwu i sobie, pełniejszej współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie dotyczącym Naszej gminy, aby aktywizować kompetencje i wykorzystać potencjał osób z lokalnej społeczności.
  W tym celu proponuję podniesienie aktywności społecznej Mieszkanek i Mieszkańców poprzez powołanie Rad Osiedlowych oraz powołanie rzecznika ds. informacji w gminie Świecie odpowiadającego za przekazywanie aktualnych informacji związanych z podjętymi działaniami (ułatwienie dostępu do informacji publicznych np. w związku z budową obiektów strategicznych z punktu widzenia wszystkich mieszkańców gminy, ważne komunikaty, obwieszczenia).

  Kilka słów o mnie

  Pracownik samorządowy, od lat związany z budownictwem drogowym i zarządzaniem infrastrukturą drogową. Doświadczony w gospodarce nieruchomościami. Z troską i zaangażowaniem wykonujący zadania administratora największej wspólnoty mieszkaniowej w Naszym mieście. Od pokoleń związany z gminą Świecie.
  Pragmatyk, zwolennik racjonalnych zasad i rozsądnych reguł, które nie ograniczają ludzkich działań.

  Kandyduję, ponieważ mam zamiar odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców w naszym otoczeniu

  Potrafię słuchać ludzi i korzystać z ich doświadczenia. Jestem zwolennikiem pracy zespołowej, która uaktywnia kompetencje wielu osób. Dlatego liczę na Państwa wsparcie, doświadczenie, energię i entuzjazm. Jestem otwarty na nowe pomysły, inicjatywy i dialog.
  Jako kandydat na radnego do Rady Miejskiej w Świeciu wspieram program, który zapewni gminie Świecie dynamiczny i bezpieczny rozwój. Jest dla mnie oczywistym, że kolejne lata, szczególnie ze względu na wyzwania, przed którymi stoimy, to najlepszy czas na inwestycje w nowoczesne technologie, przedsiębiorczość i ludzi, inwestycje, których celem będzie pobudzanie drzemiących w nas możliwości i talentów oraz inspirowanie do działania. Liczę w tym na Państwa pomoc. Razem stwórzmy w naszej małej ojczyźnie warunki, w których każdy mieszkaniec znajdzie swoje miejsce do realizacji celów zawodowych, naukowych, dydaktycznych, zdrowotnych. Stwórzmy konkurencyjną gospodarkę z nowoczesnym rynkiem pracy, wysokiej jakości infrastrukturą oraz bezpieczną i przyjazną przestrzenią. Będę wspierał wszystkich, którzy chcą rozwijać Naszą gminę. Miejsce, w którym każdy członek społeczności jest równie istotną jego częścią, niezbędną do funkcjonowania całości.
  Jestem przekonany, że jeśli każdy z nas uczyni choć jeden krok naprzód, jako zespół mieszkańców staniemy się niekwestionowanymi liderami w regionie.
  Wyczekuję sesji Rady Miejskiej, w której podstawą funkcjonowania jest wszechstronny merytoryczny dialog, wzajemny szacunek i rozwiązania korzystne dla mieszkańców.
  Wszyscy odpowiadamy za przyszłość Naszej gminy i jej rozwój, dlatego liczę na współpracę z Państwem.